Moim hobby jest JUDO!

Pod takim hasłem przeprowadzona została lekcja wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym przez zawodniczkę naszego klubu Natalię Pietrzak. Natalia, która trenuje na co dzień w grupie średniej SP 11 wraz ze swoją Trenerką Dorotą, przybliżyła swojej klasie historię judo, omówiła zasady walki, uczyła swoje koleżanki i kolegów bezpiecznego upadania oraz zachęcała do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieciom oraz wychowawczyni Natalki bardzo podobały się zajęcia o czym świadczy wysoka ocena z prowadzenia lekcji oraz uśmiechy dzieci )