Uwaga!

Uwaga!

W związku z opublikowaniem nowego Rozporządzenia regulującego sprawy związane z prowadzeniem zajęć sportowych informujemy iż zajęcia sportowe od 27.03 w klubie zostają zawieszone do 9 kwietnia 2021 roku dla wszystkich grup treningowych.


https://judoinfo.pl/od-soboty-trenuja-tylko-kadrowicze/