Uwaga zawodnicy!!

Uwaga zawodnicy Judo Sensei Płock i Judo Sensei Proboszczewice!!!

Wszyscy zawodnicy naszego klubu proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do Trenerów nowej deklaracji członkowskiej dostępnej w zakładce „Deklaracje i pliki do pobrania”. Deklaracja powinna posiadać uzupełnioną zgodę lekarza. W przypadku zawodnika posiadającego badania sportowe, proszę dołączyć do deklaracji ksero aktualnych badań sportowych. Zawodnicy trenujący w Proboszczewicach dostarczają deklarację członkowską klubu JUDO SENSEI PROBOSZCZEWICE, a zawodnicy trenujący w Płocku- deklarację członkowską JUDO SENSEI PŁOCK.

Pozdrawiamy Trenerzy.