Treningi ferie

Informujemy
W związku z otrzymaniem przez Polski Związek Judo interpretacji dotyczącej aktualnych obostrzeń: zajęcia mogą być prowadzone przez Kluby Sportowe posiadające licencję Polskiego Związku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiego Związku Judo. Sensei Płock i Sensei Stare Proboszczewice posiadają licencję Polskiego Związku Judo, Kluby otrzymały zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Judo, a tym samym możliwości uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym w roku 2021 organizowanym przez PZ Judo , co jest niezbędne do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Podsumowując treningi w ferie zgodnie z grafikiem.
🥋🥋